تمرین روز چهارشنبه به قدرت و تاکتیک اختصاص یافت

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بازیکنان بیانکونری در دومین جلسه تمرین این هفته، صبح امروز ابتدا در سالن بدنسازی تمرینات خود را انجام و سپس به زمین آمدند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – تیم ابتدا به تمرینات قدرتی پرداخت و سپس برای تمرینات تاکتیکی به زمین آمد.

جلسه تمرین بعدی برای صبح فردا برنامه ریزی شده است.