تیم در قرنطینه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

با اعلام باشگاه یوونتوس تست کرونای دو نفر از اعضای باشگاه در تست های کرونای انجام گرفته بر طبق پروتکل مثبت اعلام شد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این دو نفر نه بازیکن و نه عضوی از کادر فنی یا پزشکی تیم هستند اما بر طبق پروتکل و مقرارت، کل تیم در این لحظه در قرنطینه قرار دارد.

بر طبق این ساز و کار اعضایی که تست کرونای آن ها منفی اعلام شده اجازه ی انجام دادن تمرینات و فعالیت های مربوط به مسابقات را دارند اما اجازه تماس با افراد خارج از گروه را ندارند.

باشگاه با مقامات بهداشتی مربوطه به طور مرتب در تماس است.