تاریخ و زمان برگزاری بازی ها

خبرنگار: سجاد عبداللهی

تقویم سری آ برای ادامه سال تنظیم شد، پس این تاریخ ها را به یاد داشته باشید. بعد از ظهر امروز Lega Serie A  تاریخ و زمان شروع بازی های هفته پنجم (در خانه برابر هلاس ورونا) تا هفته شانزدهم برابر میلان را که در وسط هفته انجام خواهد گرفت تعیین کرد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران –  زمان تایید شده ی بازی ها به شرح زیر است:

هفته پنجم | یوونتوس- هلاس ورونا ، یکشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۲۰:۴۵ (۴ آبان ساعت ۲۲:۱۵)

هفته ششم | اسپزیا-یوونتوس، یکشنبه ۱ نوامبر ساعت ۱۵:۰۰ (۱۱ آبان ساعت ۱۶:۳۰)

هفته هفتم | لاتزیو-یوونتوس،یکشنبه ۸ نوامبر ساعت ۱۲:۳۰ (۱۸ آبان ساعت ۱۴:۰۰)

هفته هشتم | یوونتوس- کالیاری، شنبه ۲۱ نوامبر ساعت ۲۰:۴۵ (۱ آذر ساعت ۲۲:۱۵)

هفته نهم | بنونتو- یوونتوس، شنبه ۲۸ نوامبر ساعت ۲۰:۴۵ (۸ آذر ساعت ۲۲:۱۵)

هفته دهم | یوونتوس- تورینو، شنبه ۵ دسامبر ساعت ۱۸:۰۰ (۱۵ آذر ساعت ۱۹:۳۰)

هفته یازدهم | جنوا-یوونتوس، یکشنبه ۱۳ دسامبر ساعت ۱۸:۰۰ (۲۳ آذر ساعت ۱۹:۳۰)

هفته دوازدهم | یوونتوس-آتالانتا، چهارشنبه، ۱۶ دسامبر ساعت ۱۸:۳۰ (۲۶ آذر ساعت ۲۰:۰۰)

هفته سیزدهم | پارما-یوونتوس، شنبه ۱۹ دسامبر ساعت ۲۰:۴۵ (۲۹ آذر ساعت ۲۲:۱۵)

هفته چهاردهم | یوونتوس-فیورنتینا، سه شنبه ۲۲ دسامبر ساعت ۲۰:۴۵ (۲ دی ساعت ۲۲:۱۵)

هفته پانزدهم | یوونتوس-اودینزه، یکشنبه ۳ ژانویه ساعت ۲۰:۴۵ (۱۴ دی ساعت ۲۲:۱۵)

هفته شانزدهم | میلان-یوونتوس، چهارشنبه ۶ ژانویه ساعت ۲۰:۴۵ (۱۷ دی ساعت ۲۲:۱۵)