آغاز دوباره پروژه آکادمی یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

پروژه آکادمی یوونتوس بار دیگر آغاز شده است. کمپ تمرینی ایجاد شده در مالت در ماه سپتامبر که شاهد اولین ماه فعالیت ها بود ( لینک را دنبال کنید) با شرکت ۱۲۰ نوجوان و حضور وزیر گردشگری و وزیر ورزش مالت تکمیل شد. این اولین فعالیت انجام گرفته در کمپ این ناحیه بود که با رنگ های بیانکونری پیوند خورد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – علاوه بر مالت، در این ماه فعالیت هایی در آتن (۶۶ شرکت کننده)، ژنو (۷۸ شرکت کننده)، دو بار در جمهوری چک (با تعداد کل ۱۹۰ شرکت کننده) و دوبار در استوکهلم (با تعداد کل ۱۹۶ شرکت کننده) انجام گرفتند. مسلماً این تابستان به نسبت حالت معمول فعالیت های کمتری انجام گرفت اما شور و اشتیاق برگزار کنندگان و همه ی دختران و پسرانی که در این فعالیت ها شرکت کردند مانند همیشه بود. همانند چیزی که قبلاً در ایتالیا و در فعالیت های کمپ که در ماه آگوست به پایان رسید دیده شد.

برنامه های کمپ تمرینی بعدی برای این ماه در اسکاتلند، ژنو و استکهلم برنامه ریزی شده اند. در همین زمان در محل های تمرین سالیانه یا در آکادمی هایی که فعالیت دائمی دارند، فعالیت های تمرینی یوونتوس در بیشتر نقاط دنیا و البته با پیروی از قوانین و ساز و کارهای محلی ادامه داشته است.

همچنان امیدواریم که به زودی تمام پسران و دختران بتوانند به زمین فوتبال برگردند.