از سرگیری تمرینات

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بعد از سه روز استراحت، بازیکنان بیانکونری بار دیگر تمرینات آماده سازی خود را با در نظر داشتن بازی شنبه شب در کروتونه از سر گرفتند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – امروز گروه در کونتیناسا دور هم جمع شدند و به تمرینات فیزیکی و کارهای ترکیبی مختلف پرداختند. فدریکو برناردسکی نیز در کل جلسه تمرینی شرکت داشت.

انتظار می رود تمرین بعدی تیم فردا صبح انجام شود.