تمرین بدنسازی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در حالی که تیم در انتظار بازگشت بازیکنان از بازی های ملی است، بازیکنان یوونتوس امروز به تمرینات خود برای بازی شنبه شب در خارج از خانه برابر کروتونه ادامه دادند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – تمرینات آماده سازی امروز صبح با یک جلسه کار در سالن بدن سازی ادامه پیدا کرد. شاگردان پیرلو فردا بعد از ظهر تمرین خواهند کرد.

امروز تست های پزشکی بر روی آرون رمزی به دلیل آسیب دیدگی عضله انجام شد و شرایط او هر روز کنترل می شود.