تیم در قرنطینه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کوید ۱۹ وستون مک کنی بازیکن این تیم مثبت شده است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – مطابق با مقررات و پروتکل ها، این تیم از بعد از ظهر امروز وارد قرنطینه شد. این ساز و کار به افرادی که تست آن ها منفی بوده است اجازه انجام تمرینات عادی و فعالیت های مربوط به مسابقه را می دهد ولی افراد اجازه ندارند با افراد خارج از گروه ارتباط داشته باشند.

باشگاه به طور دائم با مقامات بهداشتی مسئول در تماس است.