جلسات ریکاوری شخصی برای بازیکنان ملی پوش

خبرنگار: سجاد عبداللهی

آماده سازی برای بازی شنبه شب در برابر کروتونه بعد از ظهر امروز در کمپ تمرینات ادامه پیدا کرد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – بازیکنانی که در حال حاضر در اختیار باشگاه هستند با یک مسابقه کوچک بر روی مالکیت توپ کار کردند در حالی که بازیکنان ملی پوش به صورت شخصی ریکاوری انجام دادند.

فردا، شب قبل از بازی در برابر کروتونه، بار دیگر تمرین در بعد از ظهر برگزار می شود.