باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جریان تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای سه نفر از اعضای تیم زیر ۲۳ سال مثبت شده است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این افراد بازیکنان این تیم بوکاس و وسلی و یک نفر از کارکنان هستند.