تعلیق فعالیت های بخش جوانان

خبرنگار: سجاد عبداللهی

به دنبال شناسایی برخی موارد مثبت ویروس همه گیر کرونا در بخش های خاصی از تیم های بخش جوانان، باشگاه یوونتوس اعلام می کند که برای پیشگیری، تصمیم به تعلیق موقتی فعالیت های بخش مردان و زنان در رده سنی جوانان گرفته شده است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – موارد مثبت و کسانی که با آن ها رابطه ی نزدیک داشته اند مطابق با مقررات فعلی در قرنطینه به سر می برند.