نظرسنجی برترین وینگر چپ

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در ادامه ی لیست فرانس فوتبال برای انتخاب بهترین ترکیب تاریخ فوتبال لیست نامزد های پست وینگر چپ منتشر شدند. نطرسنجی برای انتخاب برترین وینگر چپ در حال انجام می باشد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در ادامه لینک های دسترسی به صفحه نظرسنجی و همچنین تصاویر بازیکنانی که سابقه بازی در یوونتوس را دارند آورده شده است.

 

نظرسنجی بهترین وینگر چپ (کلیک کنید)