تیم بانوان یوونتوس در قرنطینه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جزیان تست های انجام گرفته طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای دو نفر از کارکنان تیم بانوان مثبت شده است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – مطابق قوانین و پروتکل اجرایی از امشب تیم وارد قرنطینه ی خانگی با مسئولیت خود افراد شده است. این ساز و کار اجازه ی انجام تمرینات را در روز های بعد و در مدت وقفه ی بازی های ملی نمی دهد.

باشگاه با مقامات بهداشتی مسئول دائما در تماس خواهد بود.