تمرینات تاکتیکی قبل بازی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

روز یکشنبه ساعت 20:45 به وقت محلی (23:15 به وقت تهران) یوونتوس به ورزشگاه آلیانز باز می گردد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – امروز صبح، بیانکونری تمرینات خود را برای بازی در برابر هلاس ورونا ادامه داد.

یووه با تمرکز بر تمرینات تاکتیکی و انجام یک مسابقه ی چند نفره کار جلسه را به اتمام رساند.

همچنین فردا، روز قبل از بازی بیانکونری در نوبت صبح تمرین خواهد کرد و بعد از آن در ساعت 14:00 به وقت محلی (15:30 به وقت تهران) مربی تیم آندره آ پیرلو با خبرنگاران دعوت شده به ورزشگاه آلیانز دیدار خواهد کرد که این ملاقات به طور زنده از تلویزیون یوونتوس قابل مشاهده است.