منفی شدن تست کرونا مک کنی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

وستون مک کنی، بر طبق پروتکل تست تشخیص ویروس همه گیر کرونا را انجام داد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – نتیجه این آزمایش منفی بود. بنابراین این بازیکن بهبود پیدا کرده و دیگر در قرنطینه خانگی نخواهد بود.