تولدت مبارک فدریکو

خبرنگار: سجاد عبداللهی

برای اولین بار فدریکو کیه زا شمع های تولدش را به عنوان یک یوونتوسی فوت می کند. 23 تا از این شمع ها بر روی کیک تولد او خواهند بود و با وجود این سن کم، عزم و اراده، استعداد و شخصیتی که او در پیراهن مشکی و سفید ما از خود نشان داده پختگی او را ثابت می کند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – فده تاکنون کیفیت خود را در بازی های کمی که برای یووه بعد از اضافه شدنش به تیم انجام داده نشان داده است. از جمله اولین بازی او در لیگ قهرمانان در چند روز قبل که ثابت کرد برای استفاده از خصوصیات مختلف خود در زمانی که تیم به آن ها احتیاج دارد حاضر است. این موضوع را با پاس گلی که در برابر کروتونه به موراتا داده بود نیز نشان داده بود.

متأسفانه نمی تواند امشب و در زمین مسابقه جشن بگیرد، اما بی صبرانه منتظر اولین بازی او در ورزشگاه آلیانز هستیم.

تولدت مبارک از طرف همه ی هوادارن، صد سال به این سال ها.