مائوریتزیو لومباردو یوونتوس را ترک می کند

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که با مائوریتزیو لومباردو، دبیر کل باشگاه برای اتمام قرارداد او با باشگاه با رضایت دو جانبه به توافق رسیده و او تقریبا پس از ده سال باشگاه را ترک می کند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – لومباردو که در ابتدای فصل 2012-2011 به باشگاه پیوسته بود تا به حال با  استفاده از حرفه ای گری خود در مدیریت بخش ورزشی و موفقیت های متعدد نقش ایفا کرده است.

تیم مدیریتی یوونتوس از او بخاطر خدماتش تشکر می کنند.