پایان قرنطینه خانگی تیم بانوان

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که مطابق با مقررات و پروتکل اجرایی، مدت گفته شده برای قرنطینه خانگی تیم اول بانوان امروز به پایان رسید (دو عضو تیم که همچنان نتیجه تست آن ها مثبت بود در قرنطینه باقی می مانند).

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ادامه فعالیت های تمرینی معمول برای تیم بانوان امکان پذیر است.