با هر گل 200 درخت کاشته خواهند شد

خبرنگار: سجاد عبداللهی

” گللللللل” . شادی معمول از سر خوشحالی که با هر گلی که یوونتوس به ثمر می رساند و با جشن پس از گل بازیکنان همراه است. تا دیروز، این موضوع نشانه ای از تمام خستگی ها، فداکاری ها و تلاشی است که هر روز انجام می شود.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – حالا هر گل یووه معنای بیشتری خواهد داشت. کار هر گل در زمین تمام نمی شود زیرا باشگاه تعهد جدیدی به محیط زیست دارد تا دنیا را به جای بهتری تبدیل کند. این امر نشان دهنده ی تاکیدی جاه طلبانه برای پروژه ای جاه طلبانه و ارزشمند است که یوونتوس و پروژه “یک درخت کاشته شد” از امروز شروع خواهند کرد و هر گلی که بیانکونری به ثمر برساند در واقع به معنی کاشت 200 درخت جدید است که تأثیری مثبت بر سیاره ما خواهد داشت.

تا به امروز صد ها درخت جدید کاشته شده اند اما هر کمکی مهم و ارزشمند است. ما هر ماه نتایج به دست آمده را به اشتراک خواهیم گذاشت. نتایجی که امیدواریم قاطع و بزرگ باشند زیرا علاوه بر تعدد تعداد قابل توجهی گل به ثمر رسیده، این نتایج نشانگر کمکی مهم به سیاره ما خواهند بود.

در نهایت این هدف نقش و کمک یوونتوس را در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی تأیید می کند که این فصل این کار با پیوستن به توافقنامه های “چهارچوب ورزش برای اقدامات اقلیمی” و “خنثی سازی تأثیرات اقلیمی”  انجام شده است. همچنین این موضوع نشانگر قدمی دیگر در مسیر پایدار سازی توسط باشگاه است تا به طور فعال به دنبال دست یابی به اهداف برنامه ی UN 230 برای توسعه پایدار باشد.