تعطیلی موقتی موزه یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

شرایط اورژانسی بیماری کرونا در ایتالیا ادامه دارد و مانند همه ی موزه های ملی، موزه یوونتوس نیز در پیروی از فرمان نخست وزیر در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان) باید به طور موقت به روی عموم بسته شود.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – تاریخ تعیین شده توسط حکم رئیس شورای وزیران برای بازگشایی موزه ۳ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آذر) می باشد. البته تمامی موارد جدید در مورد این شرایط فورا اطلاع رسانی خواهد شد.