تعلیق فعالیت های بخش جوانان

خبرنگار: سجاد عبداللهی

با توجه به فرمان وزیر بهداشت که منطقه پیمونته را به عنوان منطقه قرمز مشخص کرد، یوونتوس تعلیق فعالیت های مردان و بانوان در بخش جوانان رده های سنی زیر ۱۷ سال را  اعلام می کند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ادامه ی تمرینات در پایان دوره ارزیابی قانونی برای دسته بندی مناطق پر خطر به طور رسمی اعلام خواهد شد.

تیم زیر ۱۹ سال در پایان دوره ی قرنطینه با توجه به ادامه رقابت های قهرمانی پریماورا  فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. فعالیت تیم زیر ۱۹ سال بانوان نیز تنها در سطح تمرینات ادامه خواهد یافت.