قرنطینه تیم بانوان یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جریان تست های انجام گرفته مطابق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای یکی از بازیکنان یعنی چچیلیا سالوای مثبت شده است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – مطابق با مقررات و پروتکل، کل تیم امروز عصر وارد قرنطینه می شود. این ساز و کار به تمام افرادی که نتیجه تست آن ها منفی بوده اجازه فعالیت های تمرینی عادی  و مسابقه ای را می دهد. اما این افراد اجازه ندارند با کسی خارج از گروه تیم ارتباط داشته باشند. باشگاه دائما در تماس با مقامات بهداشتی مسئول خواهد بود.