آمار بیانکونری پس از هفته هفتم

خبرنگار: سجاد عبداللهی

چه کسی بیشترین گل را در میان بازیکنان بیانکونری به ثمر رسانده است؟ کدام بازیکن بیشترین میزان لمس توپ را داشته است؟

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در اینجا به برخی از این آمار های گروهی و فردی درمورد بازیکنان یوونتوس در این فصل اشاره شده است.

پاس ها و لمس توپ های موفق

یونتوس بیشترین درصد پاس صحیح را در کل سری آ در اختیار دارد. مانور بیانکونری اغلب از دفاع شروع شده و در نتیجه دنیلو علاوه بر اینکه از ابتدای فصل بیش از هر بازیکن دیگری توسط آندره آ پیرلو در زمین قرار گرفته، از نظر تعداد لمس توپ نفر چهارم است. تعداد پاس های کلی این بازیکن برزیلی ۵۸۴ عدد است که ۴۲۱ عدد از آن ها موفق بوده اند. هیچ یک از هم تیمی های او چنین درصد پاس صحیحی ندارند.

مالکیت توپ

بیانکونری در رتبه بندی تیم ها از نظر مالکیت توپ در رتبه سوم قرار دارد (۵۷٫۰۹ درصد).

ضربات به سمت دروازه

رونالدو در میان هم تیمی های خود بیشترن تعداد گل را به ثمر رسانده است. ۱۱ گل رونالدو او را به دومین گلزن برتر سری آ پس از زلاتان ابراهیموویچ ۱۴ گله تبدیل کرده و این بازیکن از نظر تعداد کل ضربات به سمت دروازه از جمله ضربات مهار شده نیز با ۲۱ شوت نفر اول است.  

دریبل ها و تکل های موفق

خوان کوادرادو از نظر تعداد دریبل موفق ( ۱۲ دریبل ) و تعداد تکل ها ( ۱۷ تکل ) در بین بازیکنان یووه اول است و از نظر تعداد دریبل دژان کولوسفسکی و فدریکو کیه زا به ترتیب با ۱۱ و ۹ دریبل موفق در جایگاه های بعدی پشت سر این بازیکن کلمبیایی قرار دارند.

ارسال ها و موقعیت های خلق شده

در میان بازیکنان بیانکونری، دژان کولوسفسکی با ۲۲ ارسال که شامل کرنر ها هم می شود و ۱۱ ارسال به مقصد رسیده که شامل پاس گل ها نیز می شود، از نظر تعداد ارسال ها و موقعیت های گلزنی ایجاد کرده در میان بازیکنان یووه بهترین عملکرد را داشته است.