تمرین روز جمعه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

تمرین بازیکنان بیانکونری که به تیم های ملی دعوت نشده اند در کمپ تمرینات یوونتوس ادامه دارد.

در بازی دوستانه دیروز آمریکا در برابر ولز، وستون مک کنی در ترکیب آمریکا حضور داشت. این بازی با درخشش مک کنی برای آمریکا همراه بود (امروز نوبت به خوان کوادرادو و رودریگو بنتانکور و در ساعات اولیه بامداد فردا به دنیلو و آرتور می رسد).

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – بعد از سرگیری تمرینات در روز گذشته، تمرین صبح امروز به دو بخش تقسیم شد. بازیکنانی که در اختیار مربی تیم آندره آ پیرلو بودند با کار قدرتی در باشگاه بدنسازی شروع کردند و سپس با تمرکز بر تمرینات تکنیکی و تاکتیکی به میدان رفتند.

فردا بیانکونری برای جلسه تمرین بعدی خود در نوبت صبح به زمین تمرین بازخواهد گشت.