تمرینات تکنیکی و تاکتیکی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در حالی که ۱۵ بازیکن بیانکونری در اردوی تیم های ملی خود به سر می برند بقیه ی گروه امروز در تورین  در کمپ کونتیناسا تمرین کردند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – بازیکنان بیانکونری صبح امروز به تمرین پرداختند. این جلسه تحت هدایت آندره آ پیرلو به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی فردی اختصاص داشت.

اکنون تیم دو روز استراحت خواهد کرد و سه شنبه بعد از ظهر به زمین تمرین باز خواهند گشت.