نگاه ها بر روی بازی با کالیاری

خبرنگار: سجاد عبداللهی

اکنون که وقفه بازی های ملی به پایان رسیده، یوونتوس آخرین کار ها برای آماده سازی قبل از بازی با کالیاری که در روز شنبه در ورزشگاه آلیانز انجام خواهد شد را به اتمام می رساند. این شروع دوره ای متشکل از ده بازی در مدت یک ماه است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در جلسه ی تمرین امروز بعد از ظهر در JTC، تیم تحت نظر آندره آ پیرلو بر روی تاکتیک ها و کار های ترکیبی کار کرد. پائولو دیبالا و فدریکو کیه زا هم توانستند کل جلسه را به همراه تیم تمرین کنند.

فردا در شب قبل از بازی با کالیاری، تمرین برای بعد از ظهر به انجام خواهد رسید.