مصاحبه پیرلو پس از بازی با فیورنتینا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

آندره آ پیرلو بعد از بازی با فیورنتینا به مصاحبه پرداخت.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – صحبت های مربی تیم به شرح زیر بودند:

آندره آ پیرلو

“ما با رویکرد اشتباهی وارد زمین شدیم و وقتی به این شکل کار کنید شرایط بدی پیدا خواهید کرد. سپس ۱۰ نفره شدیم و در آن لحظه، بازگشت به بازی دشوار بود. برخی اوقات پیش می آید که از آمادگی ۱۰۰ درصد برخوردار نباشیم اما در نیمه ی دوم ما با ذهنیت درست وارد زمین شدیم. نتیجه می توانست بهتر باشد. حالا ما باید دوباره با انگیزه شروع کنیم، درمورد اشتباهاتمان فکر کنیم و راه خودمان را ادامه دهیم.”