۲۰۲۱ در کنار هم

خبرنگار: سجاد عبداللهی

خاطرات از آوا ها، تصاویر و صدا ها تشکیل شده اند. بزرگترین لذت و عمیق ترین نا امیدی. همه ی این ها بخشی از این ماجراجویی است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ما خوش شانسیم که هر روز با شما در این سفر پر ماجرا هستیم. ماجراجویی که هیچگاه به پایان نمی رسد، حتی وقتی تقویم تمام می شود. تعویق دقیقا همان چیزی است که با فکر کردن درباره ی ۱۲ ماه گذشته که مانند ۱۲ سال طول کشیدند در ذهن ما تداعی می شود.

ما دوباره در ۶ ژانویه سال گذشته در ورزشگاه آلیانز شروع کردیم، با همان جو جشن، صدا ها و رنگ ها، گل ها، شادی ها و هیجان های همیشگی. جشنی برای فوتبال، چیزی که ما همیشه قدردان آن بوده ایم اما نه برای مدتی خیلی طولانی.

ما همه می دانیم که بعد از آن چه اتفاقی افتاد و اینجا نمی خواهیم دوباره درمورد آن صحبت کنیم اما می توانیم تصاویر و صدا ها را به خاطر بیاوریم.

فریاد و خروش به سکوت تبدیل شد و حتی وقتی دوباره توانستیم بازی کنیم سکوت باقی ماند. قرار بود همینطور هم باقی بماند. برای ما، برای شما و برای ورزشی که دوست داریم.

اگر چه هیچ چیز مثل همیشه نبود، ما همان تعهد همیشگی را نشان دادیم و مانند سال های اخیر اسکودتو را به دست آوردیم اما با همیشه فرق داشت.

مثل همیشه نبود، نیست و در آینده ی نزدیک هم نخواهد بود.

سال جدید برای شروع با چالش های جدید، تجربه ی هیجان بیشتر و نوشتن آینده است. حالا ما نمی توانیم این کار ها را به همان شکلی که دوست داریم انجام دهیم؛ تمام آنچه می توانیم انجام دهیم امیدواری برای دوباره در کنار هم بودن هرچه زودتر است.

ما می دانیم که شما همیشه در کنار ما هستید، حتی وقتی اوضاع دقیقا همانطور که ما می خواهیم پیش نمی رود. ما از دو چیز مطمئنیم.

اول این که ما دلتنگ شما هستیم. ما از زمان آخرین بازی در ماه مارچ دلتنگ شما هستیم.

و دوم این که ما این جاییم و همینطور شما.

سال نو مبارک، بیانکونری.