مصاحبه های بعد از بازی با ساسولو

خبرنگار: سجاد عبداللهی

گل های دنیلو، آرون رمزی و کریستیانو رونالدو برتری ای را برای یووه به ارمغان آورد که بسیار دشوار تر از چیزی بود که نتیجه نشان می دهد. حتی با وجود این که تیم حریف نیمی از بازی را با اخراج پدرو اوبیانگ ده نفره دنبال کرد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران در برابر نرووردی که تیمی منظم و با روحیه بود، یوونتوس برای کسب پیروزی به صبر و تجربه نیاز داشت. همانطور که مربی آندره آ پیرلو بعد از مسابقه اشاره کرد، این نتیجه و عملکرد نشان دهنده ی پیشرفت تیم است.

آندره آ پیرلو

“پیروزی امروز مهم بود. می خواستیم که به روند پیروزی هایمان ادامه دهیم و در رقابت سختی پیروز شدیم. این چیزی است که به آن احتیاج داشتیم و انگیزه و شخصیت خوبی را نشان دادیم. این حقیقت که ما فاصله ی امتیازی را در جدول کاهش داده ایم هیچ چیز را تغییر نمی دهد. ما یووه هستیم و در هر بازی برای بردن تحت فشار قرار داریم. خواهیم دید که در چند ماه آینده در کجا قرار خواهیم گرفت. اعتماد به نفس تیم در هفته های اخیر افزایش یافته است و مکانیزم های خاصی ملکه ی ذهن بازیکنان شده اند. در صحنه ی گلی که در یافت کردیم، ما در میانه ی زمین منفعل بازی کردیم و جاگیری دفاعی ما هم خوب نبود اما گرگوری دفرل هم در جلو بردن توپ و ضربه نهایی خیلی خوب عمل کرد.”

مصاحبه های بعد از بازی با ساسولو JOFC

دژان کولوسفسکی

“وقتی به بازی آمدم، تنها یک چیز در ذهن داشتم و آن بردن این بازی بود. توانستیم این کار را انجام دهیم اما من می توانستم بهتر هم بازی کنم. اگر چه بردن این بازی تنها چیزی است که اهمیت دارد. من دوست دارم نزدیک به دروازه ی حریف بازی کنم و با هم تیمی هایم هماهنگ شوم. من فکر می کنم در نقشی که امروز به من سپرده شده بود می توانم خوب عمل کنم.”