بهبودی کوادرادو

خبرنگار: سجاد عبداللهی

خوان کوادرادو مطابق با پروتکل دو تست برای کرونا انجام داد که نتیجه ی آن ها منفی بود. بنابراین این بازیکن بهبود پیدا کرده و دیگر در قرنطینه قرار ندارد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران او امروز در کمپ تمرینات رجیو امیلیا به تیم خواهد پیوست و در لیست بازیکنان برای بازی امشب قرار خواهد گرفت.