تیم زیر 23 سال در قرنطینه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که  در جریان تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای بازیکن تیم زیر 23 سال، رافائل آلچیبیاده مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – مطابق با مقررات و پروتکل، تیم وارد قرنطینه شده و تست جدیدی برای بازی فردا شب در 

ادامه مطلب

پایان قرنطینه تیم زیر 23 سال

خبرنگار: سجاد عبداللهی

قرنطینه تیم زیر 23 سال یوونتوس به پایان رسید. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که مطابق با مقررات و پروتکل اجرایی، مدت قرنطینه ی تیم زیر 23 سال در هتل یوونتوس همان طور که قبلا گفته شده بود بعد از ظهر امروز به پایان رسید.

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که بر طبق آزمایشات انجام گرفته مطابق با پروتکل اجرایی، نتیجه ی آزمایش کرونای یکی دیگر از اعضای تیم زیر 23 سال نیز مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این فرد آندره آ بریگنتی می باشد.

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جریان تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای یک نفر دیگر از اعضای تیم زیر 23 سال مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این فرد بازیکن این تیم آلساندرو دی پاردو است.

قرنطینه بازیکن تیم زیر 23 سال

خبرنگار: سجاد عبداللهی

نتیجه تست کرونای بازیکن دیگری از تیم زیر 23 سال مثبت اعلام شد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – رادو دراگوسین، پس از بازگشت از اردوی تیم ملی رومانی با توجه به مثبت بودن تست کرونای خود به قرنطینه رفت.

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جریان تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست کرونای سه نفر از اعضای تیم زیر 23 سال مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این افراد بازیکنان این تیم بوکاس و وسلی و یک نفر از کارکنان هستند.

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در جریان تست های انجام گرفته مطابق با پروتکل اجرایی، نتیجه تست ویروس همه گیر کرونا دو عضو دیگر تیم زیر 23 سال نیز مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این دو نفر بازیکن تیم توماسو باربیری و یکی از کارکنان هستند.

به روز رسانی وضعیت تیم زیر 23 سال

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در تست های انجام گرفته بر طبق پروتکل اجرایی، نتیجه تست ویروس همه گیر کرونا دو عضو تیم زیر 23 سال مثبت شده است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این افراد لوکاس روسا و یکی از کارکنان هستند.

تمرین تیم زیر 23 سال

خبرنگار: سجاد عبداللهی

اولین جلسه تمرین تحت هدایت مربی زولی برگزار شد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در ادامه تصاویری از این تمرین را مشاهده می کنیم.

لمبرتو زولی سرمربی جدید تیم زیر 23 سال یوونتوس شد. مدیر تیم زیر 19 سال، کسی که سال گذشته، وقتی که لیگ به حالت تعلیق درآمده بود، در بازی های پلی آف در مرحله ی نیم نهایی جوانان کوپا ایتالیا و برای اولین بار در تاریخ در مرحله ی یک هشتم نهایی لیگ جوانان یوفا 

ادامه مطلب