یوونتوس

Juventus Logo

یوونتوس

فوتبال

باشگاه فوتبال یوونتوس

تورین

37

قهرمانی

سری آ

1905-1906, 1925-1926, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1949-1950, 1951-1952, 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

2

قهرمانی

لیگ قهرمانان

1984-85, 1995-96

13

قهرمانی

جام حذفی

1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90, 1994-95, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

2

قهرمانی

جام بین قاره ای

1985, 1996

3

قهرمانی

جام یوفا

1976-77, 1989-90, 1992-93

2

قهرمانی

سوپر کاپ یوفا

1984, 1996

1

قهرمانی

جام برندگان جام یوفا

1983-84

1

قهرمانی

اینترتوتو

1999

8

قهرمانی

سوپر کاپ ایتالیا

1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر