هیئت مدیره

Andrea Agnelli

آندرا آنیلی

رئیس

Pavel Nedved

پاول ندود

نایب رئیس

Maurizio Arrivabene

مائوریزیو آریوابنه

مدیر

Francesco Roncaglio

فرانچسکو رونکالی

مدیر

Enrico Vellano

انریکو ولانو

مدیر

Paolo Garimberti

پائولو گاریمبرتی

مشاور مدیر

Assia Grazioli Venier

آسا گرتزیولی ونیِر

مشاور مدیر

Caitlin Hughes

کیتلین هوگز

مشاور مدیر

Daniela Marilungo

دنیئلا ماریلونگو

مشاور مدیر

کمیته انتخابات و ترفیع: پائولو گاریمبرتی (مدیریت)، آسا گرتزیولی ونیِر و کیتلین هوگز

کمیته نظارت و ریسک: دانیئلا ماریلونگو (مدیریت)، پائولو گاریمبرتی و کیتلین هوگز

روئسای افتخاری

Franzo Grande Stevens

فرنتزو گرنده استیونس

ریاست افتخاری

Giampiero Boniperti

جامپیرو بونیپرتی

ریاست افتخاری

هیئت حسابرسان قانونی

Paolo Piccatti

پائولو پیکاتی

مدیریت

Silvia Lirici

سیلویا لیریچی

حسابرس قانونی

Nicoletta Paracchini

نیکولتا پاراکینی

حسابرس قانونی

Lorenzo Jona Celesia

لورنزو جونا چِلِسیا

جانشین حسابرس

Roberto Petrignani

روبرتو پترینیانی

جانشین حسابرس