اصالت

باشگاه یوونتوس یک باشگاه فوتبال حرفه ای است که سهام آن در بورس اوراق بهادار نیز حضور دارد و یکی از مشهورترین و قابل احترام ترین تیم ها در ایتالیا و هم در سطح بین المللی است.

هدف اساسی این باشگاه که در طی تاریخ پرشکوه باشگاه در طول بیش از ۱۰۰ سال ایجاد شده، فراهم کردن بالاترین سطح ممکن از شادی با ادامه یک سنت پیروزی بخش است.

این هدف با رعایت یک سری قوانین دقیق دنبال می شود که در منشور قوانین اخلاقی باشگاه بیان شده است و توسط کلیه کارمندان و مشاوران پیروی می شود.

ضمن حفظ نهایت احترام به طرفداران و کلیه علاقه مندان به ورزش، از جمله اصول اصلی باشگاه تمایل به ارتقاء اخلاق در ورزش و ایجاد پل ارتباطی بین ورزش حرفه ای و بیزینس فوتبالی است.

باشگاه یوونتوس همچنین سعی در حفظ روابط پایدار با سهامداران خود با ایجاد سود مالی از طریق توسعه برند باشگاه یوونتوس و تقویت سازمان ورزشی دارد.

مدل اصلی تجارت این شرکت مبتنی بر شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی است. منابع اصلی بهره برداری درآمد ناشی از رویدادهای ورزشی، نام تجاری باشگاه یوونتوس و تصویر تیم اصلی است. در حقیقت، مهمترین جریان درآمد از حقوق مجوز تلویزیونی و رسانه های دارای مجوز به همراه فروش فضای تبلیغاتی ناشی می شود.