پایداری

طرز فکر باشگاه یوونتوس به آینده نگاه کردن است، زندگی رو به جلو.

شش سال پیش، این امر به ما اجازه داد تا به یکی از اولین باشگاه های فوتبال تبدیل شویم که از پایداری صحبت می‌کند. در این سالها، این رویکرد فراتر رفته است و ما دیگر نه فقط به عنوان یک باشگاه فوتبال، بلکه به عنوان یک شرکت فوتبالی صحبت می کنیم.

امروز جهان به تکامل رو به رشد نیاز دارد، که باعث می شود تبدیل به یک مهارت جدید بازیکن شویم: توانایی تأثیرگذاری

این امر نه تنها در این زمینه – جایی که ما تاریخ خود را ایجاد کرده ایم – بلکه در زمینه های مختلف پیرامون ما نیز به کار می رود و از ارزش های ورزش استفاده می کند تا به طور ملموس در سیر تکامل جامعه و نسل های جدید نقش داشته باشد. ما معتقدیم که به عنوان یک شرکت فوتبالی، قوی ترین تأثیر ممکن را در حوزه اجتماعی داریم و آرزو می کنیم چنین تأثیراتی را در افراد نیز داشته باشیم.

به همین دلیل اهداف باشگاه یوونتوس در سال گذشته متولد شدند. از طریق اهداف باشگاه یوونتوس، می خواهیم هر رنگ دروغین بین سیاه و سفید را برشماریم.

هدف ما این است که از فوتبال به عنوان ابزاری برای ترویج و انتقال ارزشهایی مانند احترام، اشتراک و تعامل اجتماعی استفاده کنیم. در این زمینه – به لطف پروژه هایی مانند جامعه دوستی و مکتب ویژه برای یوونتوس، هزاران دانش آموز از مدارس شهر تورین و مناطق آن در معرض چنین ارزش هایی قرار گرفته اند.

هدف ما ادامه این مسیر و درگیر شدن تعداد بیشتری از مردم است.

علاوه بر این، به عنوان ادامه سیاحت آغاز شده در فصول گذشته، اهداف توسعه پایدار را شناسایی کرده ایم و ممکن است بیشترین تأثیر را بر آنها داشته باشیم. ماموریت ما کمک به دستیابی به آنها از طریق اهداف خاص باشگاه یوونتوس است.

و همچنین تأثیرات اجتماعی، مطمئناً محیط را پشت سر نمی گذاریم. با شروع این فصل ورزشی، انرژی الکتریکی مورد استفاده باشگاه یوونتوس ۱۰۰٪ قابل تجدید است. این نتیجه بخشی از مأموریت مسئولیت پذیری ماست که طی سالهای متمادی مطرح شده است، که هدف ما این است که حتی در آینده نیز پیشرفت بهتری داشته باشیم.

این تعهد ما برای سالهای آینده است: شناسایی و برآورده کردن مطالبات ذینفعان نه تنها در مدت کوتاه، بلکه به عنوان یک باشگاه در حال پیشرفت و به عنوان شرکتی پر تلاش به پیشرفت خود ادامه دهیم.