تور اختصاصی

محصول منحصر به فرد جدید موزه یوونتوس را کشف کنید.

لذت بردن از سفری منحصر به فرد به ورزشگاه آلیانز به همراه دوستان و خانواده

فراگیری تمام محتوی و دانستنی های موزه یوونتوس با راهنمای اختصاصی

بیایید و ستاره خود را ببینید!

موارد اصلی‌ای که تاریخچه باشگاه ما را رقم می زند را لمس کنید