مسابقات دور رفت

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

یوونتوس ۲ – ۱ امپولی

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

ساسولو ۱ – ۳ یوونتوس

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

یوونتوس ۳ – ۱ فلورنتیا 

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

اینتر ۰ – ۳ یوونتوس

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

یوونتوس ۳ – ۰ ورونا

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

میلان ۲ – ۲ یوونتوس

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

رم ۰ – ۴ یوونتوس

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

یوونتوس – فیورنتینا

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اوروبیکا – یوونتوس

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

یوونتوس – پینک باری

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

تاوانیاکو – یوونتوس

رده‌بندی سری آ بانوان

تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
تساوی
امتیاز
۱
یوونتوس ۷ ۶ ۱ ۰ ۱۵ ۱۹
۲
میلان ۷ ۵ ۲ ۰ ۱۱ ۱۷
۳
فیورنتینا ۷ ۵ ۱ ۱ ۷ ۱۶
۴
رم ۷ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱۲
۵
اینتر ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ ۱۱
۶
امپولی ۶ ۳ ۰ ۳ ۲ ۹
۷
فلورنتیا ۶ ۳ ۰ ۳ ۱- ۹
۸
پینک باری ۷ ۱ ۴ ۲ ۲- ۷
۹
ساسولو ۷ ۲ ۱ ۴ ۲- ۷
۱۰
ورونا ۷ ۱ ۲ ۴ ۱۱- ۵
۱۱
تاوانیاکو ۷ ۰ ۲ ۵ ۹- ۲
۱۲
اوروبیکا ۷ ۰ ۱ ۶ ۱۳- ۱

مسابقات دور برگشت

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

امپولی – یوونتوس

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

یوونتوس – ساسولو

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

فلورنتیا – یوونتوس

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

یوونتوس – میلان

شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

ورونا – یوونتوس

شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹

یوونتوس – میلان

شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

یوونتوس – رم

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

فیورنتینا – یوونتوس

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

یوونتوس – اوروبیکا

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

پینک باری – یوونتوس

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

یوونتوس – تاوانیاکو

اخبار بانوان