جام حذفی

بازی ها

یوونتوس

یوونتوس

۲۵ دی ۱۳۹۸یوونتوس
اودینزه

اودینزه

یوونتوس

یوونتوس

۰۲ بهمن ۱۳۹۸یوونتوس
آاس رم

آاس رم

میلان

میلان

۲۴ بهمن ۱۳۹۸میلان
یوونتوس

یوونتوس

نتایج

یوونتوس

یوونتوس

0:4 ۲۵ دی ۱۳۹۸
اودینزه

اودینزه

یوونتوس

یوونتوس

1:3 ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
آاس رم

آاس رم

میلان

میلان

1:1 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

رتبهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز