بلیط خود را پیدا کنید!

موزه و تور یوونتوس

اخبار کانون هواداری

بازپرداخت برای بازی یووه-لیون!
عضویت با شما شروع می شود!
ثبت نام برای اردوی تابستانی یوونتوس!
آماری از بازی. رکورد دیگری از رونالدو
پروژۀ آکادمی بین‌المللی یوونتوس بار دیگر با Jeep آغاز خواهد شد
جام جهانی آکادمی در خانه های شما!