یک لوگو، یک آیکون

خبرنگار: حسین جوادی

یوونتوس نماد است و آیکون مختصر ترین و کامل ترین نمود و نمایش از باشگاه است. به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – در ادامه تصویری از نماد و آیکون یوونتوس را مشاهده می کنیم.