رمزی: “ما فوتبال را از دست دادیم”

خبرنگار: الناز لرکی

گفته های آرون رمزی به اسکای. زندگی در و خارج از قرنطینه، و بازگشت به زمین. نزدیک به سه ماه از آخرین باری که بیانکونری لباس مسابقه را بر تن کرد و پا به زمین گذاشت می گذرد. ۳ ماهی که بازیکنان مجبور بودند به صورت موقت کفش های فوتبال خود را آویزان کنند و 

ادامه مطلب