آغاز دوباره پروژه آکادمی یوونتوس

خبرنگار: حسین جوادی

پروژه آکادمی یوونتوس بار دیگر آغاز شده است. کمپ تمرینی ایجاد شده در مالت در ماه سپتامبر که شاهد اولین ماه فعالیت ها بود ( لینک را دنبال کنید) با شرکت 120 نوجوان و حضور وزیر گردشگری و وزیر ورزش مالت تکمیل شد. این اولین فعالیت انجام گرفته در کمپ این ناحیه بود که با 

ادامه مطلب