آماده سازی برای بازی با لاتزیو

خبرنگار: سجاد عبداللهی

آماده سازی در کمپ تمرینات برای آخرین بازی از سه بازی خارج از خانه پیاپی در یک هفته قبل از وقفه بازی های ملی در کمپ تمرینات یوونتوس ادامه دارد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – قبل از وقفه بازی های ملی شاگردان آندره آ پیرلو آزمون سختی برابر لاتزیو در استادیوم المپیکو 

ادامه مطلب