شانزده سال بدون “دکتر”

خبرنگار: الناز لرکی

در ۲۷ می ۲۰۰۴، آمبرتو آنیلی ما را ترک کرد. یک زندگی برای یوونتوس و به همراه یوونتوس. آمبرتو آنیلی که با عنوان “دکتر” شناخته شده است، پس از آنکه با ظرافت و اشتیاق صفحه های فراموش نشدنی تاریخ ما را نوشت، شانزده سال پیش در چنین روزی ما را ترک کرد. به گزارش کانون 

ادامه مطلب