به یاد آنجلو کارولی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

فوتبالیست سابق  و گزارشگر مشهور، آنجلا کارولی در سن ۸۳ سالگی از دنیا رفت. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – کارولی که در سال ۱۹۵۵ به یوونتوس پیوست به مسیر خود با موفقیت ادامه داد و پس از بازنشستگی از فوتبالیست به گزارشگر تبدیل شد. او به عنوان روزنامه نگار، نویسنده و رمان 

ادامه مطلب