آندره آ آنیلی و یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

تولد همیشه روزی است که باید به آلبوم عکس ها نگاه کرد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ما مجموعه ای از عکس های یوونتوس را برای جشن گرفتن ۴۵مین سال تولد رئیس باشگاه آندره آ آنیلی به شما پیشنهاد می کنیم. ما با پدر و پسر شروع می کنیم. روزی در ویلار 

ادامه مطلب