کنفرانس خبری قبل از بازی با بارسا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

کمتر از 24 ساعت به میزبانی دوباره ی یوونتوس در ورزشگاه آلیانز و این بار در برابر بارسلونا باقی مانده است. در مصاحبه ی قبل از بازی، مربی تیم آندره آ پیرلو و دنیلو با رسانه های دعوت شده درباره ی مسابقه ی پیش رو صحبت کردند. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – 

ادامه مطلب