استراحت در روز چهارشنبه

خبرنگار: مدیر

پس از کسب پیروزی در برشا، بازیکنان یووه امروز را به استراحت خواهند پرداخت. به گزارش اف‌سی یوونتوس، بیانکونرو ها پس از دیدار با برشا و کسب ۳ امتیاز به خانه برگشتند تا برای دیدار بعدی در ورزشگاه خانگی آماده شوند. پنج شنبه بعد از ظهر بازیکنان یووه در مرکز تمرینی یووه در کونتیناسا به 

ادامه مطلب