استفاده از زبان اشاره در موزه یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در پایان ماه سپتامبر یوونتوس مسیری را برای کسانی که مشکل شنوایی دارند راه اندازی کرد. ابتکاری که سبب همکاری نزدیک یوونتوس با سازمان ملی ناشنوایان ایتالیا Piedmont Regional Committee و شرکت تعاونی “Segni di Integrazione ” در جهت ترجمه محتوای موزه به زبان اشاره ایتالیایی شد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – 

ادامه مطلب