افزایش هزینه اسپانسرینگ شرکت جیپ

خبرنگار: مدیر

پس از برگزاری جلسه سهامداران، شرکت جیپ تصمیم گرفت تا هزینه های اسپانسرینگ خود  تا مبلغ 42 میلیون یورو در سال افزایش دهد. به گزارش اف‌سی یوونتوس – بیانیه ای که در وب سایت رسمی باشگاه یوونتوس منتشر شد تایید می کند که این هزینه نسبت به سال پیش 25 میلیون یورو افزایش داشته است. 

ادامه مطلب