123 سال یووه، 123 سال اشتیاق

خبرنگار: سجاد عبداللهی

چیزی بسیار بیشتر از یک قرن زندگی، بسیار بیشتر از یک تیم فوتبال. یوونتوس بخشی از هویت ایتالیا است. جایی پر از داستان ها و احساسات که میلیون ها نفر را شامل می شود. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ما می خواهیم این تولد خاص را با هم جشن بگیریم با وجود 

ادامه مطلب